Categorie archief: Waarde

Wat ben ik nog waard voor mijn organisatie?

Heb je je ooit afgevraagd wat je nog waard bent voor je organisatie? Hoe bepaal je die waarde eigenlijk? En hoe houdt of vergroot je die waarde? Het wordt tijd dat we stoppen met praten over salaris of uurtarief, maar uitgaan van de werkelijke waarde!

Waarde is wel een lastig begrip. Het gaat er opeens niet meer om wat iets kost, maar wat iets waard is. Wat voor mij veel waard is, kan voor een ander waardeloos zijn. Je kunt de echte waarde van iets dus alleen samen bepalen.

Mijn idee, opmerking of daad kan voor een ander wel eens een fortuin waard zijn. Maar hoe koppel ik daar vooraf een waarde aan? Routinewerk kan ik nog uitdrukken in resultaten en daar een vaste waardering voor afspreken. Al het andere is vooraf niet te waarderen. Want hoe vaak moeten wij dingen doen die we vooraf niet hadden gepland of verwacht? Waarom rekenen we alles dan toch het liefst af tegen een vooraf vastgesteld uurtarief of arbeidsloon?

Laten we op zoek gaan naar een andere manier van belonen. Dus niet gebaseerd op een functiebeschrijving of het aantal te werken uren, maar op de werkelijke waarde.

Arthur Kruisman en ik zijn al gestart, wie volgt?

Ter inspiratie een stukje over waarde van Bas Haring:

Advertenties

Wat is jouw organisatie je nog waard?

Weet jij het doel van je organisatie? Zo ja, dan behoor je tot de kleine minderheid. Slechts 35% van de werknemers weet waar zijn/haar organisatie voor gaat en staat! Waarom slepen mensen zichzelf elke dag naar het werk, terwijl ze geen idee hebben wat of hoe ze bijdragen aan hun organisatie? En waarom staan organisaties dit toe?

Een organisatie kan niet zonder gedreven en betrokken medewerkers. Een medewerker kan niet zonder een betrokken organisatie. En toch lijken veel medewerkers volledig langs elkaar heen te bewegen, zonder een gemeenschappelijk doel. Wat een verspilling van tijd en talent.

Als we al een duidelijk organisatiedoel herkennen, dan is dat zelden gekoppeld aan onze persoonlijke doelen. Beide doelen moeten elkaar als vanzelfsprekend aanvullen en versterken. De organisatie moet er zelfs specifiek op gericht zijn om ook deze persoonlijke doelen zo goed mogelijk in te vullen.

Waarom werk jij eigenlijk nog bij jouw organisatie? Word je ondersteund om de doelen te halen? Of heeft jullie samenwerking financiële waarde?

Hoe krijgt verandering waarde?

Daniel Ofman spreekt in dit interview over drie verschillende werelden die alledrie hun eigen waarde vertegenwoordigen bij verandering. Hij pleit voor een integrale aanpak vanuit alle drie de werelden. Niet met behulp van uitgebreid stappenplan maar gewoon door het vanzelfsprekende te doen! Alleen dan wordt verandering duurzaam en krijgt het waarde!

Werelden van verandering.001

de binnenwereld (IK)
Informatie heeft de vorm van intuïtie, gevoel. Verandering is een gevolg van reflectie.

de wereld van de relaties (WIJ)
Informatie heeft de vorm van verhalen. Verandering is een gevolg van interactie.

de wereld van de inhoudelijkheid (HET)
Informatie heeft de vorm van gegevens, data. Verandering is een doel, iets dat planbaar lijkt te zijn.

We hebben allemaal een ‘voorkeurswereld’ en blijven daar ook vaak in hangen. De andere werelden worden dan afgedaan als hard, kil, koud, afstandelijk of klef of zweverig.

Duurzame resultaten komen pas als we combineren en elkaars wereld respecteren. Resultaten hebben draagvlak nodig maar ook individuen die verbinding maken met de noodzaak van die resultaten. 

%d bloggers liken dit: