Organisatie Dompteur (‘OD’)

Ik heb mezelf naast “FBA” een nieuwe functie aangemeten : Organisatie Dompteur.

Bij alle veranderingen is sprake van een cultuurverandering en toch mag het vaak niet zo genoemd worden. In het engels is daar een mooie uitspraak voor:

 “There is an Elephant in the room : An important and obvious topic, which everyone present is aware of, but which isn’t discussed, as such discussion is considered to be uncomfortable”.

En dus werp ik me graag op als Organisatie Dompteur, kortweg ‘OD’. Ik wijs de olifant graag voor jullie aan en ben inmiddels ook aardig bedreven in het africhten!

In 2006 heeft de Britse kunstenaar Banksy deze situatie realiteit gemaakt door een olifant in een huiskamer te zetten en te beschilderen in hetzelfde patroon als het behang. Hij wilde daarmee duidelijk maken dat armoede wereldwijd genegeerd wordt.

Hoe lang negeer jij die olifant nog?

 

Advertenties

Wat als doen het nieuwe diploma is?

We moeten meer doen, doen is immers de beste manier van denken. Hoe zou de wereld er uit zien als we alleen kijken naar wat je werkelijk hebt gedaan? Wat als ‘doen’ bijvoorbeeld de enige toelatingseis is voor alle komende vergaderingen/samenkomsten. Alleen dat wat jij gedaan hebt met de uitkomsten van de vorige vergadering bepaalt of je (weer) mag deelnemen.

Diploma’s en functies worden nu niet meer als hulpmiddel gebruikt maar zijn een doel op zich geworden. Hoe vaak hoor je niet ‘dat staat niet in mijn functieomschrijving’, ‘dat kan/mag niet want daar heb je het diploma niet voor’, ‘daar ben ik niet van’.

Als iets niet binnen de structuur past dan is dat opeens het excuus om niets te doen. Er wordt niet gezocht naar wat wel kan, we vinden het veel te leuk om te bedenken waarom iets niet kan! En dan maar mopperen dat er nooit iets gebeurt…

Heb jij je ‘doen’ diploma al?

Met dank aan Ericsson voor de inspiratie in hun video over ‘Next Generation Working Life

Getagged , ,

Hoe krijgt verandering waarde?

Daniel Ofman spreekt in dit interview over drie verschillende werelden die alledrie hun eigen waarde vertegenwoordigen bij verandering. Hij pleit voor een integrale aanpak vanuit alle drie de werelden. Niet met behulp van uitgebreid stappenplan maar gewoon door het vanzelfsprekende te doen! Alleen dan wordt verandering duurzaam en krijgt het waarde!

Werelden van verandering.001

de binnenwereld (IK)
Informatie heeft de vorm van intuïtie, gevoel. Verandering is een gevolg van reflectie.

de wereld van de relaties (WIJ)
Informatie heeft de vorm van verhalen. Verandering is een gevolg van interactie.

de wereld van de inhoudelijkheid (HET)
Informatie heeft de vorm van gegevens, data. Verandering is een doel, iets dat planbaar lijkt te zijn.

We hebben allemaal een ‘voorkeurswereld’ en blijven daar ook vaak in hangen. De andere werelden worden dan afgedaan als hard, kil, koud, afstandelijk of klef of zweverig.

Duurzame resultaten komen pas als we combineren en elkaars wereld respecteren. Resultaten hebben draagvlak nodig maar ook individuen die verbinding maken met de noodzaak van die resultaten. 

Doing is the best kind of thinking

At 5 years old, you are at the top of your creative ability
You question everything and laugh throughout the day.

But in school you have to be quiet and you are allowed to ask questions,
If you raise your finger and wait your turn.

You learn to comply,
Adapt to a standard
Conduct ‘normal’ behavior.
You lose your own identity and are shaped to the average.

By the time you’re 8 your creativity is halved.
You mirror yourself to your environment.
As a reward you fit in,
In a box!

That box imposes a job-description
And with a little luck you find a fitting job somewhere in the future.
But that job is accompanied by a manager, a process and an organizational objective.

And in exchange for your monthly dose of drugs, also called salary, you make a structural sacrifice

A sacrifice of your autonomy
A sacrifice of your freedom of movement
Essentially a sacrifice of your personal development

Working is clearly not about you as an individual,
but about you as part of the collective.
“All noses must point in the same direction”

At 44 you reach a state of ‘terminal seriousness’
You have permanently exchanged your creativity and unique features for conformity and structure

A structure that promises predictability
A structure that offers peace and regularity
A structure that prevents errors and minimizes variation
A nirvana for tally-smurfs , check-off cattle and especially for sleepy heads
Because structure numbs you and becomes reality without you noticing

Creativity on the other hand thrives on unpredictability, chaos and diversity
“when two noses point in the same direction, it is one too many”

We must replace ‘organization’ by ‘organize yourself’
Not only plan and organize meetings,
but especially to do things and experience

Take action
Make your own choices
learn to learn differently
learn to work differently
Step out of your comfort zone
Dare to make mistakes
And experimentally determine what does, but also what does not work .

Confucius once said : Give me work that suits me and I never have to work .
Now it is : Do the work that suits you and you’ll never have to work .

Doing is still the best way of thinking .
So improvise, break your habits and fixed beliefs.

The worst is not ‘not-knowing’
but thinking you ‘know for sure’.

Research, Question, Stumble, Fail
And especially break your routine

Because one thing is for certain:

If I fail more often than you do,
I win!

Getagged , , , ,

Falen is een vaardigheid – Durf fouten te maken!

We leven in een complexe wereld waarin alles om ons heen sneller verandert dan we kunnen bijhouden.

Ons antwoord op deze situatie is vaak om nog sneller te leren of eerder succes te kopiëren. Tegelijkertijd doen we er alles aan om onze fouten te verzwijgen.
Falen is een taboe, fouten maken is een teken van zwakte of zelfs beperkte intelligentie. Je had immers vooraf kunnen / moeten leren van eerdere fouten…

En dat is precies waar het mis gaat. In gecompliceerde situaties kun je oorzaak en gevolg na enige analyse nog aan elkaar koppelen. Je kunt fouten voorkomen door te leren van anderen of eerdere ervaringen.

Maar in complexe situaties kun je de relatie tussen oorzaak en gevolg alleen achteraf vaststellen. Er zijn te veel afhankelijkheden, combinaties en variaties.
Daardoor zijn successen uit het verleden garanties voor falen in de toekomst. Improviseren, experimenteren, fouten maken en ervan leren is de enige mogelijke aanpak.

Falen is geen taboe meer maar een vaardigheid.
Je moet doen en leren van je fouten.

Dus oefen die vaardigheid en durf fouten te maken!

De video is samen met Arthur Kruisman gemaakt. De integrale tekst is op zijn  blog te vinden.

Méér dan een Human Resource

Wij zijn méér dan een human resource. We hebben talent in huis dat vaak nauwelijks past in de banen en de functies van traditionele organisaties. Dat is dé oorzaak van veel cognitieve onderbenutting en cognitief overschot. Een verspilling van human talent van heb ik jou daar en dat moet maar eens afgelopen zijn.

Zie hieronder de eerste video in een serie samen met Arthur Kruisman:

Zie ook mijn eerdere blog over een Alternatieve CO2

FBA?

Ik richt me sinds ongeveer een jaar volledig op alle aspecten die met begrip “het nieuwe werken” te maken hebben. Onderdeel daarvan is het geven van (visie) presentaties over dit onderwerp en dan is het wel zo beleefd om jezelf bij aanvang even voor te stellen.

Direct werd duidelijk dat het heel lastig, zo niet onmogelijk is om daarbij een functienaam te gebruiken die goed duidelijk maakt wat je kan betekenen voor het gezelschap waarmee je aan de slag gaat. Het gebruik van functies roept bij iedereen weer andere vragen en associaties op (De toenemende nietszeggendheid van functiebenamingen). Voor je het weet sta je aan het begin van je presentatie de inhoud van je functie uit te leggen in plaats van de inhoud van je presentatie.

Het wordt helemaal een probleem als iemand een negatieve ervaring heeft met de functienaam die je gebruikt en op basis daarvan al beslissingen neemt (functie benamingen in de sales). Om dit laatste te voorkomen heb ik het een tijdje zonder functienaam gedaan. Dat bracht echter weer het probleem met zich mee dat je zonder titel lang niet altijd serieus genomen wordt, zeker in het buitenland. Als iemand CEO ziet staan krijg je nou eenmaal andere aandacht dan wanneer er helemaal niets staat. Of je nu ZZP-er bent of aan het hoofd staat van een (middel)groot bedrijf lijkt in eerste instantie niet eens uit te maken.

Het uitkomen van het boek van Menno Lanting (iedereen CEO) en de vertaling van deze drie letters door Arthur Kruisman in Centre of Endless Opportunities gaf de doorslag om ook over te stappen op een 3 letter afkorting. De vraag was alleen welke, liefst niet bestaande afkorting. Ik ben uiteindelijk uitgekomen bij FBA. Het klinkt goed, zowel in het Nederlands als in het engels. Het roept gegarandeerd vragen op en ik geef bij deze functiebenaming maar al te graag deze uitleg: FBA staat voor Functie Bepaling Achteraf!

Getagged
%d bloggers liken dit: